Βουλγαρία – Ρουμανία 6 ημέρες

6 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ: 25/02 – 02/03 & 25/03 – 30/03