Όροι συμμετοχής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ VLM:
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 7/2018, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ 2015/2302

Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής (GOS), ρυθμίζουν αφενός τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του Πελάτη (Ταξιδιώτη ή Διαμεσολαβητή) που συμμετέχει σε οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών και τουλάχιστον μία διανυκτέρευση) και αφετέρου το Ταξίδι Πρακτορείο (το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο) , το οποίο πουλά ταξιδιωτικά πακέτα (ταξίδια), που διοργανώνονται από τον ίδιο ή άλλο διοργανωτή. Ο Ταξιδιώτης, μέλη ή μη της οικογένειάς του και οι συμμετέχοντες, μέσω συλλόγων, σχολείων, εταιρειών, πρακτορείων ή άλλων φορέων, συμμετέχοντας ή μεσολαβώντας στο ταξίδι της Εταιρείας ή άλλου διοργανωτή θεωρείται δεδομένο ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το ταξιδιωτικό σχέδιο και τις ακόλουθες ΓΟΠ, τις οποίες μελέτησαν προσεκτικά, κατανόησαν και δεσμεύονται να συμμορφωθούν ως προϋπόθεση συμμετοχής τους. Τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, είναι γενικής φύσεως και ισχύουν ως έχουν, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο πρόγραμμα κάθε εκδρομής. Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες του ταξιδιωτικού προγράμματος ενδέχεται να αλλάξουν λόγω συχνών και έκτακτων αλλαγών στις συνθήκες παγκοσμίως, ειδικά στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, θα ειδοποιηθείτε αμέσως με τον πιο βολικό τρόπο. εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο πρόγραμμα κάθε ταξιδιού. Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες του ταξιδιωτικού προγράμματος ενδέχεται να αλλάξουν λόγω συχνών και έκτακτων αλλαγών στις συνθήκες παγκοσμίως, ειδικά στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, θα ειδοποιηθείτε αμέσως με τον πιο βολικό τρόπο. εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο πρόγραμμα κάθε ταξιδιού. Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες του ταξιδιωτικού προγράμματος ενδέχεται να αλλάξουν λόγω συχνών και έκτακτων αλλαγών στις συνθήκες παγκοσμίως, ειδικά στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, θα ειδοποιηθείτε αμέσως με τον πιο βολικό τρόπο.

1. Οργανωτής – Τουριστικό Γραφείο

Η εταιρεία μας VLM TRAVEL IKE έχει λάβει δύο Ειδικά Σήματα Λειτουργίας του ΕΟΤ. με αριθμό ΜΗ.Τ.Ε. 1166Ε60000912901 (Γραφείο Άνδρου) και MHTE: 0261E600008301Y1 Η Εταιρεία μας οργανώνει ταξίδια, η ίδια ή σε συνεργασία με άλλους διοργανωτές, τα οποία πωλεί η ίδια ή μέσω άλλου ταξιδιωτικού γραφείου, ενεργώντας ως μεσάζων μεταξύ των πελατών / ταξιδιωτών και των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς που χρησιμοποιεί εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία κ.λπ.) στα οποία δεν έχει άμεσο έλεγχο αλλά θα υποστηρίζει οποιαδήποτε συμβατική απαίτηση του ταξιδιώτη ως διαμεσολαβητή των πελατών του. Ο Διαμεσολαβητής είναι μεταπωλητής ταξιδιών και δεν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας.

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Οι έγκυρες ταξιδιωτικές εγγραφές και κρατήσεις γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με ταχυδρομείο, φαξ, τηλέφωνο και μέσω της ιστοσελίδας μας, με την προϋπόθεση (για κράτηση θέσεων σε αυτό το ταξίδι): 1ον η πληρωμή της προκαταβολής – συνήθως 30% – ή ολόκληρο το ποσό, σε μετρητά, με πιστωτική κάρτα ή με μεταφορά στο τουριστικό γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2η από την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, η συγκεκριμένη πληρωμή πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη της προκαταβολής, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και κάθε άλλη διακριτική λεπτομέρεια. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, κατοχυρώνεται με την πληρωμή όλης της αξίας του και των σχετικών χρεώσεων 10 ολόκληρες ημέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν μη καταβολή της συνολικής αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Το μέρος, που εκπροσωπεί την οικογένειά του ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους ταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους κατέγραψε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και το τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τους ζητηθεί. Σε ορισμένες οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο αναχώρησης/άφιξης για να διευκολύνει το ταξίδι σας, ενώ ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες ξεκινούν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο του προορισμός. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

3. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ – ΧΡΕΩΣΕΙΣ κ.λπ.

Οι τιμές των ταξιδιών, που αναφέρονται στην ισχύουσα φόρμα της Εταιρείας, υπολογίζονται την ημέρα έκδοσης του τιμοκαταλόγου/έντυπου, με βάση το κόστος των υπηρεσιών, τους ισχύοντες ναύλους/επιβαρύνσεις, κάθε είδους, την ισοτιμία ξένου νομίσματα με το ευρώ, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες κόστους. Η Εταιρεία, έχοντας εξαντλήσει όλες τις προβλεπόμενες δυνατότητες, διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές όταν αλλάξουν οι παραπάνω παράγοντες κόστους, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αυξήσεων πριν την αναχώρηση του ταξιδιού. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους αυξηθεί η αξία του ταξιδιού, ο Ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί την αντίστοιχη αύξηση ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του χωρίς ακυρώσεις, εάν η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της συνολικής αξίας του ταξιδιού και τις επιστροφές χρημάτων επιστρέφονται. άτοκα χρήματα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει για τη μειωμένη συμμετοχή (λιγότερα από 20 άτομα) στο ταξίδι, καθώς και για τυχόν διαφορά ναύλου σε περίπτωση που έχουν ολοκληρωθεί τα ομαδικά εισιτήρια και ο Μεταφορέας ή ο ξενοδόχος ζητήσει υψηλότερο ναύλο ή ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις. Παιδικές χρεώσεις-εκπτώσεις (για παιδιά κάτω των 11 ετών), όπου ισχύει, ποικίλλουν και χορηγούνται όταν δύο ενήλικες πληρώνουν κανονικά στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα έκπτωσης στην προεγγραφή ή τη διαθεσιμότητα θέσεων «της τελευταίας στιγμής» προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, χωρίς το δικαίωμα άλλων ταξιδιωτών να απαιτήσουν παρόμοια έκπτωση. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος ισχύει μόνο για επισκέπτες (τουρίστες) και καταβάλλεται επί τόπου στα ξενοδοχεία. καθώς και για τυχόν διαφορά ναύλου σε περίπτωση που έχουν ολοκληρωθεί τα ομαδικά εισιτήρια και ο Μεταφορέας ή ο ξενοδόχος ζητήσει υψηλότερο ναύλο ή ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις. Παιδικές χρεώσεις-εκπτώσεις (για παιδιά κάτω των 11 ετών), όπου ισχύει, ποικίλλουν και χορηγούνται όταν δύο ενήλικες πληρώνουν κανονικά στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα έκπτωσης στην προεγγραφή ή τη διαθεσιμότητα θέσεων «της τελευταίας στιγμής» προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, χωρίς το δικαίωμα άλλων ταξιδιωτών να απαιτήσουν παρόμοια έκπτωση. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος ισχύει μόνο για επισκέπτες (τουρίστες) και καταβάλλεται επί τόπου στα ξενοδοχεία. καθώς και για τυχόν διαφορά ναύλου σε περίπτωση που έχουν ολοκληρωθεί τα ομαδικά εισιτήρια και ο Μεταφορέας ή ο ξενοδόχος ζητήσει υψηλότερο ναύλο ή ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις. Παιδικές χρεώσεις-εκπτώσεις (για παιδιά κάτω των 11 ετών), όπου ισχύει, ποικίλλουν και χορηγούνται όταν δύο ενήλικες πληρώνουν κανονικά στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα έκπτωσης στην προεγγραφή ή τη διαθεσιμότητα θέσεων «της τελευταίας στιγμής» προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, χωρίς το δικαίωμα άλλων ταξιδιωτών να απαιτήσουν παρόμοια έκπτωση. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος ισχύει μόνο για επισκέπτες (τουρίστες) και καταβάλλεται επί τόπου στα ξενοδοχεία.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να συντονίζει και να εκτελεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που έχει στους Ταξιδιώτες, μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου που παρέχει τις υπηρεσίες (μεταφορείς, ξενοδόχοι, πράκτορες κ.λπ.), δεν έχει, Ωστόσο, και δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο πάνω τους, εξ ου και ευθύνη. Η Εταιρεία, έχοντας εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες παροχής και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και συνεργατών τους, για παρατυπίες στην παροχή υπηρεσιών και για έκτακτες ανάγκες όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές μεταφορικών μέσων. αεροπλάνα, πλοία, αυτοκίνητα). , τρένα κ.λπ.), λόγω αποκλεισμού περιοχών, άλλων απεργιών, καιρικών συνθηκών και άλλων αιτιών. Επομένως, δεδομένων των πιθανών σύντομων ή μεγάλων καθυστερήσεων για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν συναντήσεις ή δικές τους επισκέψεις τις ημέρες ταξιδιού/πτήσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απεργίες, αποκλεισμούς λόγω καιρού, υγείας, τρομοκρατίας, πολέμου, τοξικών συνθηκών, σεισμών, αεροπειρατείας και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για οποιαδήποτε ζημιά, ατύχημα, απώλεια ζωής ή περιουσίας. Η Εταιρεία θα εξαντλήσει κάθε μέσο βοήθειας για τη συνέχιση του ταξιδιού ή τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών, χωρίς όμως ευθύνη ή οικονομική επιβάρυνση, την οποία θα βαρύνουν οι ταξιδιώτες σαν να ταξιδεύουν μεμονωμένα σε τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Συνιστάται οι ταξιδιώτες από την περιοχή να βρίσκονται στα σημεία αναχώρησης μία ημέρα πριν, για να αντιμετωπίσουν αλλαγές δρομολογίων ή άλλη έκτακτη ανάγκη. Για περιπτώσεις ελαττωματικού σέρβις, αναφέρετε αμέσως στον συνοδό και εάν δεν παρέχεται, στον τοπικό αντιπρόσωπο με ειδοποίηση στην Εταιρεία, για να διορθώσει το πρόβλημα. Διαφορετικά, το πρόβλημα πρέπει να αναφέρεται εγγράφως στην Εταιρεία κατά την επιστροφή και εντός 10 ημερών, επισυνάπτοντας κάθε στοιχείο για αιτιολόγηση. Οποιαδήποτε αποζημίωση για μη παροχή υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της αξίας της μεμονωμένης υπηρεσίας. Ελάχιστη συμμετοχή για όλα τα ταξίδια είναι είκοσι (20) ενήλικες. Εάν αυτός ο αριθμός δεν συμπληρωθεί, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι και να ενημερώσει τους Ταξιδιώτες έως και επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και να επιστρέψει τα χρήματα που είχαν πληρώσει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, εκτός εάν αποδεχτούν η διαφορά από τη μειωμένη συμμετοχή. Η διαμόρφωση του ταξιδιού, οι υπηρεσίες και οι τιμές θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στο συμβόλαιο πώλησης (απόδειξη πληρωμής του ταξιδιού), το οποίο υπογράφεται και αποδέχεται ο Ταξιδιώτης ή ο Διαμεσολαβητής. Το τελικό πλάνο ταξιδιού είναι αυτό που λαμβάνουν και δέχονται οι Ταξιδιώτες ή οι Διαμεσολαβητές, με τα ενημερωτικά ταξιδιωτικά έγγραφα, 2-3 ημέρες πριν την αναχώρηση με τυχόν έκτακτες αλλαγές και έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν την ομάδα που εγγράφηκε στο ταξίδι. Διευκολύνσεις που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων εκδρομών ή αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από την εταιρεία μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά είναι δυνατή η να τα εφαρμόσουν. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για προαιρετικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, η εταιρεία μας θα εκδώσει τα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραληφθούν από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες παροχής οικονομικών υπηρεσιών (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-17:00). Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, η εταιρεία μας θα εκδώσει τα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραληφθούν από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες παροχής οικονομικών υπηρεσιών (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-17:00). Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για προαιρετικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, η εταιρεία μας θα εκδώσει τα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραληφθούν από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες παροχής οικονομικών υπηρεσιών (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-17:00).

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συνήθως εμπλέκονται και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών με το πρόγραμμα ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή των οδηγών και η έγκαιρη άφιξή τους στους χώρους συνάντησης για τα διάφορα οφέλη το πρόγραμμα (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κ.λπ.). Εάν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας πτήσης, εκδρομής, μεταφοράς ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή για την ολόκληρο το ταξίδι εάν αποτύχει να επανασυνδεθεί. Η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον βοηθήσει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση. Σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς κ.λπ. πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την αναχώρηση. Εάν δεν υπάρχει συνοδός στο ταξίδι, ο Ταξιδιώτης πρέπει να επιβεβαιώσει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις του ή άλλο δρομολόγιο με τη μεταφορική εταιρεία και να επιβεβαιώσει τι ώρα και από ποιο αεροδρόμιο, λιμάνι, τερματικό σταθμό, σταθμό, πραγματοποιείται η μεταφορά του. Οποιαδήποτε απώλεια μεταφορικού μέσου λόγω καθυστέρησης του Ταξιδιώτη ή οικειοθελής διακοπή του ταξιδιού συνεπάγεται απώλεια ολόκληρου του ταξιδιού, εάν δεν είναι δυνατή η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα με τη βοήθεια της εταιρείας αλλά με δική του έξοδα (άλλο εισιτήριο κ.λπ.) . Οποιαδήποτε μετακίνηση του ταξιδιώτη εκτός ομάδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν στον Ταξιδιώτη από δική της αμέλεια ή ευθύνη, ασθένεια ή ατύχημα. Οι μεταφορείς, οι ξενοδόχοι και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, καθώς και η Εταιρεία, δεν δέχονται επιστροφές χρημάτων που έχουν καταβληθεί λόγω ασθένειας, ατυχημάτων, ιατρικών πράξεων κ.λπ. και συνιστούμε στον Ταξιδιώτη να ασφαλιστεί για τέτοιο ενδεχόμενο. Ανεξάρτητα από την υποχρέωσή της, η Εταιρεία θα συνδράμει για τυχόν επιστροφή χρημάτων μόνο εάν οι πάροχοι αποδεχτούν τα δικαιολογητικά που παρέχονται. Εάν ο Ταξιδιώτης δεν μπορεί να συμμετάσχει στο ταξίδι στο οποίο έχει ήδη καταβάλει προκαταβολή ή πληρωμή, μπορεί να αναθέσει την κράτησή του σε άλλο δικό του πρόσωπο, με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο έως τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η ανωτέρω προθεσμία είναι δέκα (10) ημέρες πριν από την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν ανεξόφλητου υπολοίπου της αξίας του ταξιδιού ή πιθανών πρόσθετων εξόδων από τη σχετική ανάθεση, ο εκχωρητής και ο εκδοχέας ευθύνονται έναντι της Εταιρείας αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του σχετικού ποσού. Ειδικά στην περίπτωση των αερομεταφορέων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, αν είναι δυνατόν, με πιθανή χρέωση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί νέα θέση. Η υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Σε περίπτωση τυχόν ανεξόφλητου υπολοίπου της αξίας του ταξιδιού ή πιθανών πρόσθετων εξόδων από τη σχετική ανάθεση, ο εκχωρητής και ο εκδοχέας ευθύνονται έναντι της Εταιρείας αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του σχετικού ποσού. Ειδικά στην περίπτωση των αερομεταφορέων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, αν είναι δυνατόν, με πιθανή χρέωση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί νέα θέση. Η υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Σε περίπτωση τυχόν ανεξόφλητου υπολοίπου της αξίας του ταξιδιού ή πιθανών πρόσθετων εξόδων από τη σχετική ανάθεση, ο εκχωρητής και ο εκδοχέας ευθύνονται έναντι της Εταιρείας αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του σχετικού ποσού. Ειδικά στην περίπτωση των αερομεταφορέων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, αν είναι δυνατόν, με πιθανή χρέωση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί νέα θέση. Η υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ειδικά στην περίπτωση των αερομεταφορέων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, αν είναι δυνατόν, με πιθανή χρέωση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί νέα θέση. Η υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ειδικά στην περίπτωση των αερομεταφορέων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, αν είναι δυνατόν, με πιθανή χρέωση.

6. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ- ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΥΣΕΙΑ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Τις εθνικές εορτές και ημιεορτές, επισκέψεις σε μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους δεν επιτρέπεται να γίνονται ή να πραγματοποιούνται διαφορετική ημέρα από την προγραμματισμένη, λόγω αργιών και μη λειτουργίας τους. Η είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς ή παρόμοιους χώρους δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του ταξιδιού, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο δρομολόγιο. Στις προαιρετικές ξεναγήσεις / εκδρομές / εκδηλώσεις που αποφασίζονται και διοργανώνονται και πληρώνονται στο εξωτερικό απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πραγματοποίηση και τις τιμές που θα προσφερθούν και είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των ταξιδιωτών να συμμετέχουν ή όχι στις προαιρετικές εκδρομές ή άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΔΙΑΜΟΝΗ / ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κατηγοριοποίηση ή ταξινόμηση των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα οργανωμένα ή πωλούμενα ταξιδιωτικά μας σχέδια είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε πολιτείας για την τουριστική ταξινόμηση ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα περισσότερα δωμάτια του ξενοδοχείου έχουν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην ουσία δίκλινα δωμάτια με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι πολύ άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από το κανονικό ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι διαθέσιμα στους ενοίκους μέχρι τις 12:00 την ημέρα της αναχώρησης. Σε περίπτωση που θέλετε να μπείτε στο δωμάτιο νωρίτερα ή να φύγετε αργότερα, θα πρέπει να πληρώσετε τη σχετική χρέωση. Εάν, λόγω απρόβλεπτων δυσκολιών, ο ταξιδιωτικός πράκτορας αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, η εταιρεία μας δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εάν δεν έχει ενημερώσει το ξενοδοχείο και το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για ολόκληρη την περίοδο της κράτησης, εάν ζητηθεί. Σε περίπτωση υπερβολικών κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του ζητήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής. Όλα τα καταλύματα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία διαθέτουν νόμιμη και έγκυρη άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου λειτουργούν και τα δωμάτια που είναι κλειστά είναι απλά (standard). Η επιλογή τους γίνεται με βάση την τοποθεσία τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την τιμή πώλησης του ταξιδιού. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο διεθνώς αποδεκτό κριτήριο, επομένως τα ξενοδοχεία μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους, ακόμη και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τα περισσότερα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι κατασκευασμένα για δύο ή ένα διπλό κρεβάτι. Επομένως, τα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια είναι ουσιαστικά δίκλινα δωμάτια με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι πολύ άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από το κανονικό, καναπές ή πτυσσόμενος καναπές. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι διαθέσιμα στους ενοίκους μέχρι τις 11:00 την ημέρα της αναχώρησης. Εάν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί να εισέλθει στο δωμάτιο νωρίτερα ή να φύγει αργότερα, θα πρέπει να πληρώσει τη σχετική χρέωση στο ξενοδοχείο, εάν υπάρχει. Σε μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο μετά την ημέρα ή ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του Ταξιδιώτη, και αν δεν έχει ενημερώσει, το ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο σε άλλους για ολόκληρη την περίοδο. κράτηση. Σε περίπτωση υπερκράτησης εκ μέρους του ξενοδοχείου, αυτό και η Εταιρεία θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να φιλοξενήσουν ταξιδιώτες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής. Στα ταξίδια της Ελλάδας που γίνονται με λεωφορείο, οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αντίθετα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό με λεωφορείο, οι θέσεις αλλάζουν καθημερινά. Η διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες συνολικά, μετρώντας πάντα από την ώρα της αναχώρησης από το ξενοδοχείο μέχρι την ώρα της επιστροφής σε αυτό. Η μισή μέρα επίσκεψη / εκδρομή δεν θα ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες, μετρώντας πάντα από την αναχώρηση έως την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Είναι γνωστό εκ των προτέρων και συμφωνείται ρητά ότι οι αεροπορικές εταιρείες και για δικούς τους λόγους (βλάβες αεροσκαφών κ.λπ.) μερικές φορές ναυλώνουν αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας για τις πτήσεις τους, αλλάζουν τα προγράμματα πτήσεων από το πρωί στο απόγευμα και αντίστροφα, καθώς και τους τύπους των αεροσκαφών τους. Αυτές οι αλλαγές γίνονται αποδεκτές από την IATA και δεν συνιστούν δικαίωμα ακύρωσης του ταξιδιού χωρίς την καταβολή τελών ακύρωσης από τους ταξιδιώτες.

8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ – ΒΙΖΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΘΕΩΡΗΣΗ) – ΥΓΕΙΑΚΑ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ κ.λπ.

Όλοι οι συμμετέχοντες σε ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται να είναι κάτοχοι νέου διαβατηρίου σε ισχύ, το οποίο εκδίδεται από το 2006 και μετά. Μπορείτε επίσης να ταξιδέψετε σε χώρες στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σένγκεν με αστυνομικές ταυτότητες με λατινικά στοιχεία. Η Εταιρεία συνιστά να έχετε το διαβατήριό σας σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την επιστροφή σας. Ορισμένοι προορισμοί απαιτούν επιπλέον λήξη διαβατηρίου μετά από 3, 6 ή 12 μήνες. Η περίοδος για τη θεώρηση περιλαμβάνεται στην προθεσμία εγγραφής συμμετοχής κάθε εκδρομής καθώς και οι υγειονομικές διατυπώσεις, εφόσον αυτές απαιτούνται. Η ισχύς και η έκδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα κ.λπ.) είναι ευθύνη του Ταξιδιώτη και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους ανήλικους ταξιδιώτες που πρέπει να εφοδιαστούν με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια κ.λπ.). Οι κάτοχοι αλλοδαπών διαβατηρίων πρέπει επίσης να ενημερώσουν εγγράφως την Εταιρεία και να απευθυνθούν στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και στις χώρες που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγξουν εάν χρειάζονται βίζα ή άλλα έγγραφα για τις χώρες από τις οποίες θα περάσουν ή στην οποία θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στη χώρα από την οποία ξεκίνησαν. Η μη διασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής του ταξιδιώτη χωρίς ακυρωτικά. Η Εταιρεία παρέχει όλες τις πληροφορίες για τα ταξίδια, όπου ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας απαιτεί εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία έχει συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε ταξίδι που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις οποιασδήποτε ευθύνης έναντι των πελατών της, που προκύπτει από τη μη εκτέλεση ή την ακατάλληλη εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Υπάρχει επίσης ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ταξιδιώτες που καλύπτει ασφάλιση ταξιδιωτικού ατυχήματος, ιατρικά/νοσοκομειακά έξοδα λόγω ατυχήματος, απώλειας και καθυστέρησης αποσκευών, έξοδα ταξιδιού, καθώς και επαναπατρισμό ταξιδιωτών λόγω τραυματισμού ή ασθένειας, που έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας τους. Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεση του ταξιδιώτη, στο λογιστήριο του γραφείου μας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, για περισσότερες καλύψεις ανάλογα με τα επιθυμητά ποσά, που το γραφείο μας προτείνει ανεπιφύλακτα. Επίσης, σε περίπτωση ασθένειάς σας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας».

10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των ιδιοκτητών τους, παραδίδονται στον μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των ιδιοκτητών τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συνοδός του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας αποσκευών, ο κανονισμός IATA για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες ισχύουν για κάθε μέσο μεταφοράς, καθώς και για ξενοδοχεία, και η ευθύνη σε αυτή την περίπτωση περιορίζεται σύμφωνα με αυτές τις Συνθήκες. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών και τυχόν τιμαλφών και τιμαλφών και συνιστούμε την κατάλληλη ασφάλιση ή να μην τα πάρετε μαζί σας. Ανεξάρτητα από το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή λεωφορείο), η Μεταφορική Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά για κάθε ταξιδιώτη μόνο μια βαλίτσα κανονικού μεγέθους και βάρους έως 20 κιλά, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά (π.χ. πτήσεις εσωτερικού στις ΗΠΑ χρεώνονται για κάθε βαλίτσα). Εκτός από τις αποσκευές, ο ταξιδιώτης δικαιούται μια μικρή χειραποσκευή με μέγιστο μέγεθος 50x40x25 cm (μήκος / ύψος / πλάτος). Εάν ο ταξιδιώτης είναι υπέρβαρος ή έχει περισσότερες αποσκευές, ο μεταφορέας μπορεί να χρεώσει μια επιπλέον χρέωση και ο ταξιδιώτης πρέπει να πληρώσει επί τόπου.

11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ακύρωσης από τον Ταξιδιώτη, τα έξοδα ακύρωσης ή φακέλου οφείλονται με τις ακόλουθες προθεσμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο ταξίδι. Οι ακυρώσεις γίνονται μόνο εγγράφως προς την Εταιρεία και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης του ταξιδιού και υπόκεινται, ανά άτομο, στις ακόλουθες χρεώσεις (αν δεν είναι δυνατή η ανάθεση της κράτησης σε άλλο άτομο): • 21 ημέρες πριν την αναχώρηση 30€ για ταξίδια στην Ελλάδα και 50€ για ταξίδια στο εξωτερικό, ανά άτομο, για διοικητικά έξοδα. • 20 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • 13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: 60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • 6 ημέρες πριν την αναχώρηση έως την αναχώρηση (nonshow): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. Σε ειδικούς ναύλους αεροπορικών εισιτηρίων, όταν αγοράζεται και ακυρώνεται το εισιτήριο, θα χρεώνεται έως και το 100% της αξίας του, ανεξάρτητα από τον χρόνο κράτησης και ακύρωσης θέσεων. Οι κρουαζιέρες έχουν διαφορετικούς όρους ακύρωσης σύμφωνα με τους όρους της κάθε εταιρικής σύμβασης που ισχύουν για κάθε ταξίδι κρουαζιέρας που έχετε στη διάθεσή σας. Για μεμονωμένα / μεμονωμένα ταξίδια, ισχύουν διαφορετικοί όροι ακύρωσης σύμφωνα με τους όρους του ναύλου κάθε αεροπορικής εταιρείας, καθώς και την πολιτική ακύρωσης κάθε ξενοδοχείου, πράκτορα κ.λπ. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο εγγραφής ή αν τα αντίστοιχα ποσά έχουν ήδη καταβληθεί πληρώνεται από τους Ταξιδιώτες ή όχι. Σε περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκειται να μείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, εκτός από τα ακυρωτικά, επειδή ο ταξιδιώτης θα πρέπει να μείνει σε μονόκλινο, θα χρεωθεί επιπλέον για αυτήν τη χρήση. Επίσης επιβαρύνεται με τα έξοδα συμμετοχής σε οποιοδήποτε συνέδριο, εισιτήρια αγώνα και άλλες υπηρεσίες που έχει ζητήσει για λογαριασμό του και η επιστροφή τους είναι συνήθως αδύνατη. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τις υψηλές περιόδους των εορτών, Πάσχα, Καλοκαίρι, τριήμερες γιορτές, καρναβάλι, συνέδρια, αθλητικές, καλλιτεχνικές οργανώσεις και άλλες παρόμοιες κινήσεις, λόγω προπληρωμών ναύλων, διαμονής, εισιτηρίων κ.λπ. ακυρώσεις, ανεξαρτήτως ο χρόνος κράτησης ή ακύρωσης θέσεων, μπορεί να φτάσει το 100%. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τις υψηλές περιόδους των εορτών, Πάσχα, Καλοκαίρι, τριήμερες γιορτές, καρναβάλι, συνέδρια, αθλητικές, καλλιτεχνικές οργανώσεις και άλλες παρόμοιες κινήσεις, λόγω προπληρωμών ναύλων, διαμονής, εισιτηρίων κ.λπ. ακυρώσεις, ανεξαρτήτως ο χρόνος κράτησης ή ακύρωσης θέσεων, μπορεί να φτάσει το 100%. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τις υψηλές περιόδους των εορτών, Πάσχα, Καλοκαίρι, τριήμερες γιορτές, καρναβάλι, συνέδρια, αθλητικές, καλλιτεχνικές οργανώσεις και άλλες παρόμοιες κινήσεις, λόγω προπληρωμών ναύλων, διαμονής, εισιτηρίων κ.λπ. ακυρώσεις, ανεξαρτήτως ο χρόνος κράτησης ή ακύρωσης θέσεων, μπορεί να φτάσει το 100%.

12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η εταιρεία μας και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύουν καλή τη πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη αναλαμβάνουν να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν δεν καταστεί δυνατή η φιλική επίλυση της διαφοράς, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Έχω διαβάσει προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους συμμετοχής (συνολικά 12 άρθρα) και τους οποίους αποδέχομαι προσωπικά και εκ μέρους όλων των ταξιδιωτών που αναφέρονται στην κράτησή μου και είμαι εξουσιοδοτημένος να τους εγγράψω σε αυτό το ταξίδι.